home page

شهرک صنعتی عباس آباد
شهرک صنعتی عباس آباد

شهرک صنعتی عباس آباد در جاده خاروان – پنج کیلومتر بعد از شهر شریف اباد واقع شده است

شهرک صنعتی پایتخت

شهرک صنعتی پایتخت در کیلومتر 40 جاده خاوران واقع شده است

شهرک صنعتی جنت اباد

شهرک صنعتی جنت اباد در جنوب شهر صنعتی ایوانکی واقع شده است.

شهرک صنعتی ایوانکی

شهرک صنعتی ایوانکی در ده کیلومتری شمال غربی شهر ایوانکی واقع شده است.

شهرک صنعتی خوارزمی

شهر صنعتی خوارزمی در 35 کیلومتری تهران در اتوبان امام رضا واقع شده است.

شهرک صنعتی گرمسار
شهرک صنعتی گرمسار

آخرین خبر و اطلاعات در مورد شهرک ها صنعتی

  • شهرک صنعتی
    شهرک صنعتی منطقه‌ای است که به منظور توسعه صنعتی و متمرکزشدن تولیدات صنعتی در نظر گرفته شده است. هدف از ایجاد شهرک صنعتی، توسعه صنعتی کشور در خارج از مناطق شهری است تا تاثیرات منفی بار صنعتی بر ساکنین شهری را به حداقل رسانده، آلایندگی را کم کرده و با دسترسی آسان به مسیر حمل READ MORE